MENU
SLUIT MENU

Vergoedingen en Facturatie

Vergoedingen en Facturatie Niet alle activiteiten en behande­lingen worden vergoed door uw zorgverzeke­ring.
Massage 'In De Wolken' declareert niet bij uw verzekering.

Neem bij twijfel contact op met uw zorgverze­kering!

U ontvangt van alle behandeling­en een fac­tuur, declarabel of niet.

Declarabele behandelingen door uw zorgverzekering

Declarabele vergoedingen

Triggerpoint therapie en de daar­aan gerela­teerde behandeling Dry Need­ling is declara­bel bij uw zorg­verzekering als alternatieve geneeswijze onder de noemer: Neuromusculaire therapie.

Zorgwijzer logo >> Bekijk de vergoedingen van de zorgver­zekeraars op de website van de Zorgwijzer.

>> Lees meer over de Zorgwijzer!
Van alle behandelingen ontvangt u een factuur

Facturatie

Voor alle behandelingen van massage 'In De Wolken' ontvangt u een factuur. Voor be­handelingen die vergoed worden door uw zorgverze­kering ontvangt u eveneens een factuur.

Op deze declarabele factuur heeft u de moge­lijkheid om zelf uw 'relatie­num­mer' of 'verze­kerden nummer' van uw zorg­verzekering in te vullen.
Het vermelden van dit nummer op de factuur is verplicht gesteld door uw zorg­verzeke­ring.

Het verzamelen en opslaan van dit soort ge­gevens is niet toegestaan voor thera­peuten i.v.m. de AVG-wetgeving. Door het vermelden van uw 'relatie­nummer' of 'verze­kerden nummer' op de factuur voldoet deze aan de eisen van uw zorgverzekering.

Pagina delen via:
In De Wolken - Almere