MENU
SLUIT MENU

Tarieven


Massage

Voor Lomi Lomi massage, sport­massage, easytaping, medical taping en stoel­mas­sage hanteert massage 'In De Wolken' onder­staande tarieven:

Behandeling

Tarief

Lomi Lomi massage 1) 1 uur € 65-,-
Ontspanningsmassage 1) 1 uur € 65,-
Ontspanningsmassage 3/4 uur € 47,50
Ontspanningsmassage 1/2 uur € 35,-
Sportmassage 2) 1 uur € 65,-
Sportmassage 3/4 uur € 47,50
Sportmassage 1/2 uur € 35,-
Easytaping / Medical Taping 2) 3)
Stoelmassage 1/2 uur € 35,-
Stoelmassage voor bedrijven 5)

1) Lomi Lomi massage, ontspan­nings­massage en stoel­massage worden niet vergoed door uw zorgverzekering!

2) Sportmassage, Easytaping en Medical Taping worden niet vergoed door uw zorgverzekering!

3) In combinatie met massage of therapie. Er kan ook alléén getapet worden. Tarief in over­leg met de therapeut.

4) Voor een thuis- of praktijkbehan­deling in de provincie Flevoland. Buiten deze regio meer­prijs in overleg.

5) Stoelmassage voor bedrijven tarief op aanvraag!

Tegoedbonnen

Tegoedbon massage naar keuze 1) 2) 3) € ##,-

1) Voor een bedrag naar keuze.

2) Voor een praktijkbehan­deling stoelmassage. Buiten de regio Flevoland een meer­prijs in overleg.

3) De ontvanger kan kiezen uit een Lomi Lomi massage, ontspanningsmassage, sportmassage of een stoelmassage.

Nordic Walking 1)

Tarief op aanvraag bij 'In De Wolken'

Lessen/Materiaal

Voor lessen en instructie terief op aanvraag.

Triggerpoint therapie 2) - Dry Needling 2)

Voor triggerpoint therapie en Dry Need­ling hanteert
massage 'In De Wolken' onderstaande tarieven:

Behandeling

Tarief

Triggerpoint intake 2) € 65,-
Triggerpoint vervolg consult € 47,50
Triggerpoint kort consult € 35,-

1) Nordic Walking wordt niet ver­goed door uw zorgver­zekering!

2) Declarabel bij uw zorgverzeke­ring als alternatieve geneeswijze onder de noemer: Neuromusculaire therapie!
In De Wolken - Almere