MENU
SLUIT MENU

Klik voor een
cadeau idee!
Geef eens een
stoelmassage!


Sportmassage1)

Sportmassage

Niet alléén voor sporters

Sportmassage is een stevige mas­sage­techniek en niet alléén voor sporters.

Juist ook voor iedereen die niet kan spor­ten of een rustperiode heeft.

Ook als u geen sporter bent kan de sport­mas­seur u van dienst zijn bij een stijve nek, schou­der, pijnlij­ke rug of gewoon als ontspanning.

Laat u, voordat u overgaat tot een behan­de­ling, informeren en advi­seren door Massage 'In De Wolken' .
Sportmassage van de rugwervels

Herstel van spieren

Met een pittige sportmassage bevorder je het herstel van je spieren en lichaam.

Een goed uitgevoerde sport­massage zorgt o.a. voor:

  • Betere bloedcirculatie
  • Beïnvloedt uw lymfestroom
  • Stimulerende of sederende wer­king op uw zenuwstelsel
  • Aanzetten van uw stofwisseling
Taping van de rug

Easytaping

De sportmasseur kan u ook helpen door bij­voorbeeld een pijnlijke enkel of een ander ge­wricht of een bepaal­de spier­groep, voor aanvang van een sportieve activi­teit, in te tapen.

Easytaping is niet alléén voor sporters!

Bij o.a. artrose, achillespeesont­steking, knie­klachten, nekklachten, schouder­klachten of andere aan­doeningen die niet specifiek door sporten zijn ontstaan kan deze techniek ver­lichting geven en zijn goede resultaten be­haald.


Sportmassage van de nekwervels

Massage 'In De Wolken' heeft ruime ervaring met alle massagetech­nieken!

>> Ik wil een afspraak maken voor een sport­massage!

>> Bekijk meer foto's over sport­massage in de fotogallerij!

>> Bekijk de tarieven voor een sportmassage!

1) Sportmassage wordt niet ver­goed door uw zorgverzekering!

Tegoedbon sportmassage als cadeau

Cadeau idee!

Op zoek naar een cadeau idee voor uw ge­liefde of vriend(in)?

Geef eens een tegoedbon voor een sportmassage! U kunt een tegoed­bon telefonisch of per e-mail be­stellen.

De tegoedbon, voorzien van uitgif­te­datum en een geldige handte­kening, is geldig voor een behan­deling in de praktijk.

>> Ik wil nu een tegoedbon voor een massage naar keuze bestellen?


In De Wolken - Almere