MENU
SLUIT MENU

Ik heb een klacht

Ik heb een klacht Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Praat met uw therapeut. Als uw thera­peut niet weet dat u ontevre­den bent, kan hij niets on­derne­men om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw thera­peut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaal­de redenen af van een gesprek met uw thera­peut, dan kunt u zich wenden tot de klacht­functionaris van de beroeps­orga­nisaties waar­bij de thera­peut is aangesloten.

Hieraan zijn voor u geen kosten verbon­den. Zodra de klachtfunc­tionaris uw klacht heeft ontvang­en, informeert deze u over de verdere procedure.
Een alternatief

Een alternatief

Lost een gesprek niets op, dan bestaat er ook een laagdrempelig alternatief.

De therapeut is aangesloten bij een onafhan­kelijke geschillen­instantie. U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht.

Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tucht­normen (beroeps­codes) binnen de complemen­taire zorg vallen.

In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ/TCZ en de beroeps­code van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten.

>> Ik wil weten bij welke beroeps­organi­saties massage 'In De Wolken' is aange­sloten
Landelijk meldpunt Zorg

Landelijk Meldpunt Zorg

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Lande­lijk Meld­punt Zorg van de Inspectie voor de Gezond­heidszorg.

>> Naar de website van het Lande­lijk Meld­punt Zorg

In De Wolken - Almere