MENU
MENU

Klik voor een
cadeau idee!
Geef eens een
stoelmassage!


Vanaf maandag 18 mei zijn wij weer geopend voor alle behandelingen.

Lees ons Corona Protocol

Triggerpoint therapie 1)

Triggerpoint therapie van Massagepraktijk 'In De Wolken'

Wat zijn triggerpoints?

Een triggerpoint is een microver­kramping (spierknoop) in de spier­vezel, welke zorgt voor een gevoe­lige tot pijnlijke plek in een strakke spierstreng.

De vaktechnische benaming voor deze aan­doening is Neuro Muscu­laire Trigger­Points (NMTrPs).

Deze verkramping heeft (herken­bare) afge­leide pijngevoeligheid (uitstralings­pijn) of verminderde beweeglijkheid tot gevolg.
Symptomen van een triggerpoint - Massagepraktijk 'In De Wolken' Neuromusculaire TriggerPoints - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Symptomen

A = Gezonde spiervezel
B+C = NMTrPs

Bekende symptomen zoals: kippen­vel, sla­pende handen of voeten en bijvoor­beeld tinteling­en kunnen het gevolg zijn.
Microverkramping of spierknoop in de nek - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Goed functionerende spieren

Een lichaam bestaat uit verschil­lende struc­turen, weefsels en stelsels. Het spierstelsel is er hier één van en is zeer belangrijk. Spieren geven steun aan ons ske­let en zorgen er mede voor dat we kunnen bewegen.

Door niet goed functionerende spieren kun­nen allerlei klachten ontstaan.

Massagepraktijk 'In De Wolken' is gespecia­liseerd in het opsporen en be­handelen van uw klachten veroorzaakt door triggerpoints.
Massagepraktijk 'In De Wolken' - Het aanprikken van een triggerpoint Massagepraktijk 'In De Wolken' - Het lokaliseren van triggerpoints

Opsporen triggerpoints

Voorafgaand aan de behande­ling vindt er een intakegesprek en onderzoek plaats.

Hierna worden de mogelijk aan­wezi­ge trig­gerpoints opge­spoord. Deze worden in eerste instantie behandeld met een speciale mas­sagetechniek.

Triggerpoint therapie is er speci­fiek op ge­richt om verkramping in spieren effectief te behandelen met direct resultaat.

Vaak, na een klein aantal sessies, direct ver­mindering van uw klachten!
Opsporen van triggerpoints - Massagepraktijk 'In De Wolken' Massagepraktijk 'In De Wolken' is gespecia­liseerd in het opsporen van triggerpoints en de behande­ling hiervan!

>> Ik wil een afspraak maken voor een onder­zoek naar triggerpoints!

>> Lees meer over een mogelijke behan­deling met Dry Needling!

>> Bekijk meer foto's over trigger­point thera­pie in de fotogallerij!

>> Bekijk de tarieven voor een trigger­point thera­pie!1) Triggerpoint therapie is declara­bel bij uw zorgverzekering als alternatieve geneeswijze onder de noemer: Neuromusculaire therapie!
Pagina delen via: