MENU
MENU

Over Massagepraktijk 'In De Wolken'

Geregistreerd therapeut - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Geregistreerd therapeut

Massagepraktijk 'In De Wolken' is als praktiserend therapeut aangesloten bij onderstaande branche­organisaties:

- Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)

- Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

>> Ik wil hier meer over weten!

Even voorstellen

Yvonne de Kruif - Massagepraktijk 'In De Wolken' Mijn naam is Yvonne de Kruif, geboren te Amsterdam november 1965, en woon sinds 1998 in Almere.
Zelf sport ik graag en momen­teel doe ik aan hardlopen, Nordic Walking en Body Pump.
In 2005 mijn diploma sportmassa­ge gehaald en hierna diverse an­dere modules en cursus­sen ge­daan om mijn kennis te verbre­den.

In 2010 gestart met Massageprak­tijk 'In De Wolken' als trigger­pointspecialist en de oplei­ding Dry Needling afgerond.

Massagepraktijk 'In De Wolken' in de olie In 2012 heb ik een stukje van de Hawaiiaanse massage­techniek Lomi Lomi mogen leren. Tijdens deze oplei­ding heb ik geleerd wat ont­spannings­mas­sage bete­kent en voor je kan doen. Deze mas­sagetechniek is een onderdeel van een levenswijze op Hawaï.

Wanneer mogelijk ben ik aanwezig als sport­masseur op evenemen­ten als de Triathlon Almere of de 4-daagse van Nijmegen.

Inmiddels praktiseer ik onder­staande dis­ciplines in mijn Mas­sagepraktijk 'In De Wolken' en hoop spoedig met u kennis te maken.

Met hartelijke groet,
Yvonne de Kruif
Een kalmerende en rustgevende Lomi Lomi massage- Massagepraktijk 'In De Wolken'

Lomi Lomi massage

Gebrek aan harmonie leidt tot weer­stand, dat weer tot blok­kades in de ener­gie­stroom kan leiden. Een Lomi Lomi mas­sage helpt om die blokkades op te heffen!

>> Ik wil hier meer over weten!
Een stevige sportmassage - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Sportmassage

Een stevige massagetechniek niet alléén voor sporters. Juist ook voor iedereen die niet kan sporten of een rust­periode heeft.

>> Ik wil hier meer over weten!
Stoelmassage of stoelshiatsu is een effectieve massagetechniek - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Stoelmassage

Er komen vele vormen van stress voor. Om dit snel, ge­makkelijk en effectief te verhelpen én te voor­komen is een stoelmassage voor u de oplossing.

Ook voor bedrijfsmatige sessies!

>> Ik wil hier meer over weten!
Nordic Walking goed voor uw conditie - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Nordic Walking

Wilt u uw conditie opkrikken, uw spieren krachtiger maken en zon­der blessu­res, gezel­lig en sociaal bezig zijn? Dan is Nordic Walking iets voor u!

>> Ik wil hier meer over weten!
Gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van triggerpoints - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Triggerpointtherapie

Een triggerpoint is een microver­kram­ping (spierknoop) in de spiervezel, welke zorgt voor een gevoelige tot pijnlijke plek in een strakke spierstreng. 'In De Wolken' is in de behandeling hiervan gespecialiseerd.

>> Ik wil hier meer over weten!
Dry Needling een oplossing voor een triggerpoint - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Dry Needling

Met behulp van de Dry Needling tech­niek wordt het trig­gerpoint aangeprikt met een naaldje. Als reactie op het aan­prikken volgt een snelle korte ontspan­ning van het trigger­point.

>> Ik wil hier meer over weten!
Easytaping - Massagepraktijk 'In De Wolken'

Easytaping

Therapeuten, trainers en sporters ont­dek­ten de vele voordelen van Easy­­taping. Het is een mis­verstand te denken, dat alléén spor­ters baat hebben bij Easy­taping.

'In De Wolken' is hierin gespecialiseerd.

>> Ik wil hier meer over weten!

Pagina delen via: